m: +385 (0)98 397 683 / e: info@drglusac.com

KOREKCIJA NOSA - Zatvorena rinoplastika

Funkcijska i estetska kirurgija nosa
Ovo su stvarne slike pacijenata, bez obrade u photoshop-u i sl. 
Fotografije se nalaze u arhivi u uredu.